خاتمی یادت بخیر

by iman

سلا م

الان داشتم وبگردی میکردم که به اینجا رسیدم . دوران خوبی بود . حیف که دوران ریاست جمهوریش فقط هشت سال بود . واقعا نمیفهمم که چرا باید جانشینش اینقدر باهاش متفاوت باشه . بگذریم بابا…

ریاستت . رفاقتت. بوسیدنت . عبادتت و گریه هات همشون قشنگ و جالب هستند.

راستی سوءتفاهم نشه ها این دختری که داره بوسیده میشه دخترشه اون هم پسرشه

چی شد که جانشینت این شد ؟ خیلی خنده داره خاتمی جون ؟؟؟ ولی بدون اشک مارو که در اورده

میدونیم که خیلی اذیتت کردند ولی بخاطر مردم هم که شده دوباره بیا

واقعا یادت بخیر

Advertisements