سفری پر از خاطره

by iman

سلام

واقعا سفر جالبی بود . جای همه خالی … من دیروز برگشتم

سختی هاش کم نبود . اما اینقدر سختی های متفاوتی نسبت به سفرهای دیگم داشت که این سفر رو برام محشر کرد

هر اتفاقی که برامون می افتاد جدید بود. چند روز دیگه در مورد همه این قشنگی ها ( میخوام اسم این سختی ها یا همون تجربه ها و یا هر چیز دیگه رو قشنگی بذارم )  با عنوان  خاطرات جواهرده و لپاسر تعریف کنم.اما الان اینقدر از این دنیای شبکه ای دور بودم که به شدت کار رو سرم  ـ مثل آوار ـ ریخته. فعلا … بای

Advertisements