یه خورده دوری ازدنیای شبکه

by iman

سلا م

از فردا یخورده از این دنیای شبکه ای در هم تنیده جدا و یا شاید هم بهتر باشه که بگم خلاص میشم .

اولش میخواستم بگم که از کامپیوتر و اینترنت ولی دیدم بهتره که بجاش واژه شبکه رو بکار ببرم .

شبکه اینترنتی . شبکه های ارتباطی مثل همین تلفن خودمون ویا حتی همین شبکه های موجود بین آدما

البته تو این مدتی که میرم کوه خیلی هم از شبکه جدا نمیشم ولی میدونم که به حداقل ممکن میرسه . شبکه ای بین

من و سجاد و امیر . همین و بس . حداقلش ۳-۴ روزش که قراره ما سه تا بدون هیچ نوع ارتباطی با این دنیای پر ترافیک

بسر کنیم(بشرطی که سجاد خالی بندی نکرده باشه (:  ). فکر کنم که باید خیلی تجربه باحالی باشه.

پس خداحافظ شبکه تا ۷-۸ روز دیگه

Advertisements